Håndballavdelingen gjennomførte for 8. gang sin årlige treningssamling på Røros for spillere fra 11 år og oppover. Årets treningsleir på Røros samlet 188 spillere, 23 instruktører fra Strindheim J18 og damer senior og 75 voksne (trenere, foreldre, styret). Trenermøte hadde i år tema om kulturbygging, målvaktsteknikk, sportsplan, utvilingstrapper og domersituasjonen. Strindheim J18 og damer senior instruktører som gjennomførte flere gode treningsøkter med spillerne, både håndballtrening, trening i basishall og intervall / spensttrening ute. Også i år fikk målvaktene litt ekstra trening med en egen treningsøkt med målvaktstrener. J/G 05 hadde et ernæringskurs. J/G 03 hadde banekamplederkurs og praksis med å dømme J/G 07 internkamper. Trenerne fikk også noen økter med spillerne og det ble noen internturneringer. Samlingen på Røros er kanskje den viktigste arena for håndballavdelingen gjennom året, og både spillere og trenere får bygge relasjoner og lære av hverandre på tvers av lag. Styret i håndballavdelingen ønsker å takke alle bidragsytere for vel gjennomført samling og vi håper vi treffes igjen neste år på Røros!

Geir Haugnnæss ble tildelt Marit Ramstads Minnefond og Strindheim IL ildsjelpris for sin innsats for klubben i mange år. Prisen ble overrakt på lørdagens festmiddag for trenerne. Geir er trener for J05 og har vært tidligere styremedlem med ansvar for sponsor og sørget for et godt bidrag til avdelingens økonomi. Gjennom sitt nettverk har han i mange år sørget for betydelig sponsing av mat og drikke for den årlige Rørossamlingen, noe som gjør at klubben kan avvikle samlingen med en lav egenandel for klubbens spillere. Håndballavdelingen takker Geir for sitt engasjement og gratulerer med Strindheim ILs ildsjelpris!