Politiattest

Politiattest for trenere i Strindheim Håndball

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

Styret i Strindheim håndball har basert på dette vedtaket besluttet at alle TRENERE i klubben skal søke om og framvise politiattest for å inneha trenerverv i klubben.

Nye rutiner på innhenting av politiattest fra 1.juli 2014 for alle over 18 år

Prosedyre for innlevering av politiattest:

 1. Last ned og fyll ut skjema «Bekreftelse på formål med politiattest». Skjema ligger under våre maler https://dev1.strindheimhandball.no/klubben/foreldre/foreldrekontakter/maler/, under katalog «Trenere skjema».
 2. Påfør navnet ditt og ditt fødselsnummer.
 3. Lagre dokumentet og send det elektronisk til kontoret@strindheimhandball.no
 4. Du får skjemaet i retur med underskrift og stempel fra Håndballavdelingen på mail.
 5. Gå så til Politiets side for elektronisk søknad: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ . Legg ved skjemaet fra punkt 4.Du vil få en ca dato for ferdigbehandlet søknad. Denne dato sendes kontoret@strindheimhandball.no
 6. Politiattesten vil du få fra Politiet i digital postkasse/postkassa di etter kort tid.
 7. Attesten skal så forevises på kontoret (kun til Berit Fossum eller daglig leder hovedlaget ) der den vil bli registrert. Alternativt kan politiattesten scannes og sendes elektronisk til kontoret@strindheimhandball.no

Attesten beholdes av hver enkelt søker. Kontoret/klubben vil ikke beholde en kopi.

Forevist attest er gyldig i 3 år. Du blir kontaktet av Strindheim Håndball i god tid før ny attest må innhentes.

 

 

Styret i Strindheim Håndball har vedtatt flg prosedyre ifm innhenting av politiattest:

Steg 1

Varsel om førstegangs politiattest

 • Purring etter 1 uke
 • Oversendes sportslig leder om det ikke er respondert etter ytterligere 1 uke. Sportslig leder oppdaterer avdelingsleder om dato for kontakt.
 • Avdelingsleder kontakter Sportslig leder etter 1 uke om det fremdeles ikke er respondert. Sportslig leder gir beskjed om at person ikke er ønsket som trener i SIL håndball fdd.
 • Sportslig leder orienterer leder og avdelingsleder, ny trenerkontrakt skrives med laget

 

Varsel om fornyelse:

INFO FRA IDRETTSFORBUNDET:
Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

 • Sendes normalt ut 1 måned før tidligere attest går ut
 • Purring etter 2 uker
 • Oversendes sportslig leder om det ikke er respondert etter ytterligere 2 uker. Sportslig leder oppdaterer avdelingsleder om dato for kontakt.
 • Avdelingsleder kontakter Sportslig leder etter 1 uke om det fremdeles ikke er respondert. Sportslig leder gir beskjed om at person ikke er ønsket som trener i SIL håndball etter gitt 3 års dato .
 • Sportslig leder orienterer leder og avdelingsleder, ny trenerkontrakt skrives med laget

Steg 2

Når bekreftelse er sendt  trener.

 • Purring etter 1 uke for dato for estimert ferdigbehandling
 • Oversendes sportslig leder om det ikke er respondert etter ytterligere 1 uke. Sportslig leder oppdaterer avdelingsleder om dato for kontakt.
 • Avdelingsleder kontakter Sportslig leder etter ytterligere 1 uke om det fremdeles ikke er respondert. Sportslig leder gir beskjed om at person ikke er ønsket som trener i SIL håndball fdd evt etter gitt 3 års dato .
 • Sportslig leder orienterer leder og avdelingsleder, ny trenerkontrakt skrives med laget

 

Strindheim Håndball

Trenere

Strindheim Håndball

Sportsplan

Strindheim Håndball

Treningstips

Strindheim Håndball

Lisens og forsikring

Strindheim Håndball

Trenerkurs

Strindheim Håndball

Halltid

Strindheim Håndball

Politiattest

Strindheim Håndball

Avtaler, satser og rapporter

Strindheim Håndball

Melde skade

Strindheim Håndball

Reisecuper

Strindheim Håndball

Støtte til trenere

Strindheim Håndball

Overgang og utlån

Strindheim Håndball

Utstyr

Strindheim Håndball

Klister-reglement

Strindheim Håndball

Maler og dokumenter

Sist endret 8.5.18 av Berit K. Fossum