Medlemskap i SIL

Medlemsskap og kontigent Strindheim IL

Alle som spiller håndball for Strindheim IL må være registrert som medlemmer av klubben. Innmelding i klubben skjer via hovedlagets hjemmeside. eller som vanlig brev til: Strindheim IL Postboks 1406, 7444 Trondheim. Vi gjør oppmerksom på at medlemskap i Strindheim IL er en betingelse for å delta i en forsikringavtale som gjelder for alle medlemmer i klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund. Satsene for medlemsskap i klubben fastsettes på hovedårsmøtet som avholdes hvert år i februar/mars. Satser nedenfor gjelder for medlemsskap i Strindheim IL.

For 2018 gjelder følgende satser for medlemsskap i Strindheim IL:

Barn under 17 år:   Kr. 200,-
Voksne over 17 år: Kr. 350,-
Familiemedl.skap: Kr. 500,-

Alder regnes pr. 1. januar.

Ingen familier skal betale mer enn kr. 500,- tilsammen for de av familiemedlemmene som er medlemmer i klubben.
Krav på refusjon av for mye betalt kontigent rettes til Hovedlaget pr.brev eller e-post (se adresser over)

 

Vi oppfordrer også alle foreldre til  å melde seg inn i Idrettslaget.

 

Strindheim Håndball

Foreldre

Strindheim Håndball

Foreldrekontakter

Strindheim Håndball

Økonomiansvarlig

Strindheim Håndball

Ny i Strindheim

Strindheim Håndball

Lisens og forsikring

Strindheim Håndball

Dugnad og loddsalg

Strindheim Håndball

Aktivitetsavgift

Strindheim Håndball

Sekretariat

Strindheim Håndball

Om utfylling av kampkort

Strindheim Håndball

Min idrett

Strindheim Håndball

Barne/Ungdomsidrett

Strindheim Håndball

Utstyr Rekrutter

Strindheim Håndball

Dugnad under Strindheimcup

Strindheim Håndball

Oppskrifter på sunne alternativer

Strindheim Håndball

Medlemskap i SIL

Strindheim Håndball

Melde skade

Strindheim Håndball

Reisecuper

Strindheim Håndball

Overgang og utlån

Strindheim Håndball

Utstyr

Sist endret 18.4.18 av Berit K. Fossum

0-17 år

Kr. 200,-

Fra 17 år

Kr. 350,-

Familie

Kr. 500,-