Barne/Ungdomsidrett

Vi har hentet fra Norges Idrettsforbund sine hjemmesider:

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og

uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn,

seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Last ned brosjyre

Ungdomsidrett

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig,
som utøvere, trenere, ledere, dommere, organisatorer og frivillige.

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjer Ungdomshåndball