Aktivitetsavgift

I tillegg til kontigent for medlemsskapet i Strindheim IL kommer en aktivitetsavgift for de som deltar i håndball. De som deltar i andre idretter i Strindheim IL, har en lignende aktivitetsavgift. Les mer mer om medlemskap i SIL

Det gis ingen rabatter på aktivitetsavgiften for medlemmer som deltar i flere idrettsgrener i klubben.

Studenter i fulltids utdanning ut over videregående skole, som kan fremvise gyldig studiebevis, vil ved søknad til Styret i Strindheim Håndball få innvilget en studentrabatt på kr.1.000,- pr semester. Det sendes ut giro på full aktivitetsavgift og det søkes på eget skjema.Søknad sendes før sesongen avsluttes (1.mai)

Se egen side for søskenmoderasjon/støtte til aktivitetsavgift

Skader

Spillere som blir skadet iløpet av sesongen og kan dokumentere dette fra helsepersonell,kan søke om redusert aktivitetsavgift i fraværsperioden. Fraværsperioden må utgjøre mer enn halvparten av treningsperioden.

Aktivitetsavgiften er differensiert på alder - det blir litt dyrere jo eldre spilleren er.

Giro for aktivitetsavgift sendes ut medio oktober og januar hvert år.

Spillere som deltar på et eller flere lag som er påmeldt og administreres av bredde, skal betale full aktivitetsavgift og selge lodd til Breddeavdelingen uavhengig av tilknytning til høyeste nivå i Eliteavdelingen.

Års-satsen for aktivitetsavgift  blir vedtatt på  årsmøtet, og satsene er forsøkt delt slik at halvårsbeløp totalt sett blir like store.

 

Her ser du aktivitetsavgift for de forskjellige årsklassen.
Vi fakturer den årsklassen de spiller i.

 

 

Alder
(Spillende årsklasse)
    Vår-18 Høst-18 Vår-19

 Klasse 6 år

0

Håndballskole

De som ikke deltok

på håndballskole

betaler 200,-

Klasse 7 år

600

600

600
Klasse 8 år 850 950 850
Klasse 9 år 1000 1100 1000
Klasse 10 år  1200 1250 1200
Klasse 11 år 1400 1600 1400
Klasse 12 år 1600 1700 1600
Klasse 13 år 1800 2000 1800
Klasse 14 år 2000 2200 2000
Klasse 15 år 2300 2400 2300
Klasse 16 år  2550 2500 2550
Klasse 17 år  2800 2950 2800
Klasse 18 år 2950  3150 2950
Klasse
Damer / Herrer
3000 3300 3000
Strindheim Håndball

Foreldre

Strindheim Håndball

Foreldrekontakter

Strindheim Håndball

Økonomiansvarlig

Strindheim Håndball

Ny i Strindheim

Strindheim Håndball

Lisens og forsikring

Strindheim Håndball

Dugnad og loddsalg

Strindheim Håndball

Aktivitetsavgift

Strindheim Håndball

Sekretariat

Strindheim Håndball

Om utfylling av kampkort

Strindheim Håndball

Min idrett

Strindheim Håndball

Barne/Ungdomsidrett

Strindheim Håndball

Utstyr Rekrutter

Strindheim Håndball

Dugnad under Strindheimcup

Strindheim Håndball

Oppskrifter på sunne alternativer

Strindheim Håndball

Medlemskap i SIL

Strindheim Håndball

Melde skade

Strindheim Håndball

Reisecuper

Strindheim Håndball

Overgang og utlån

Strindheim Håndball

Utstyr

Sist endret 3.8.17 av Berit K. Fossum